Många färger på HTML

18 oktober, 2020 0 Av Leon
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p style="color:darkblue;">Darkblue</p>

<p style="color:purple;">Purple</p>

<p style="color:yellow;">Yellow</p>

<p style="color:green;">Green</p>

<p style="color:black;">Black</p>

<p style="color:red;">Red</p>

<p style="color:gold;">Gold</p>

<p style="color:lightblue;">Lightblue</p>

<p style="color:blue;">Blue</p>

<p style="color:grey;">Grey</p>

<p style="color:silver;">Silver</p>

<p style="color:orange;">Orange</p>

<p style="color:cyan;">Cyan</p>

<p style="color:midnightblue;">Midnigtblue</p>

</body>
</html>

Resultat:

Darkblue

Purple

Yellow

Green

Black

Red

Gold

Lightblue

Blue

Grey

Silver

Orange

Cyan

Midnigtblue

Ladda ner